Domů        O nás            Zpravodaj            Informace           Fotogalerie           Kniha návštěv         Odkazy    
 

 

Program prevence

Evropský kodex

Práva pacientů

Sociální poradenství

Mamografické vyšetření

Samovyšetření

Epitézy

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě - Porubě, Radioterapeutická klinika:

 

Komu je určeno?

Pacientům hospitalizovaným, ale také těm, kteří docházejí na léčbu ambulantně nebo už jen na kontroly po ukončení léčby, rovněž rodinným příslušníkům nemocných.

 

Doporučujeme se kontaktovat se sociální pracovnicí již v počátku onkologické léčby. Pomůže vám to při zvládání onkologické léčby a zároveň si ujasníte perspektivu po skončení léčby.

 

Kde je možné informace získat?

Sociální pracovnice je přítomna: pondělí - pátek od 8,00 - 15,30 hod. v přízemí vedle chemoterapie. 

Telefonní číslo: 597 374 018   e-mail: hana.balabanova@fnspo.cz

 

Jaké informace je možné získat?

 • některé informace o nemocenských dávkách

 • o invalidních důchodech ( Kdo žádá?  Kdy se žádá? Je možné vedle invalid.důchodu pracovat? Jaké jsou podmínky nároku? )

 • o sociálních dávkách, dávka u pacientů po ablaci prsu, pacienti se stomic. onemocněním

 • kontakt a informace o agenturách domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské službě, osobní asistenci ( doprovod k lékaři, na vycházky, dohled u nesoběstačného rodinného příslušníka, donáška nákupů, obědů, pomoc při hygieně a další informace podle potřeby).

 

 

 

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava při  Slezské diakonii

 

 

DORKAS Tísňová péče:
Podpora aktivního života seniorů při Slezské diakonii
                       telefon : 596 613 513

 

Co je to vlastně Dorkas ?

 • je to rychlá pomoc sloužící seniorům, zdravotně postiženým nebo osaměle žijícím občanům pomocí tísňového tlačítka (nejlépe zavěšeného na krku)

 • stav našich klientů je sledován po celých 24 hodin a to jim umožňuje samostatný a bezpečný život v jejich vlastním domově

 • v případě krizové situace - pád, zhoršení zdravotního stavu příp.napadení dispečerka ihned reaguje na tísňový poplach a okamžitě kontaktuje sousedy, příbuzné, záchrannou službu, policii, hasiče nebo je vyslán pracovník pohotovostní služby Dorkasu.

Proč využívat právě službu DORKAS ?

 • již 2 roky poskytujeme spolehlivou a profesionální péči

 • telefon obsluhují vyškolené zdravotní sestry ( s dlouholetou praxí v provozu nemocnice)

 • v rámci Tísňové péče Vám nainstalujeme bezpečnostní systém na ochranu Vašeho majetku ve Vaší nepřítomnosti

 • naši klienti jsou pravidelně kontaktováni službou u telefonu

Kolik se za službu platí ?

 • jednorázový poplatek za instalaci zařízení v bytě 1000,-Kč

 • měsíční poplatek 200,-Kč