Domů        O nás            Zpravodaj            Informace           Fotogalerie           Kniha návštěv         Odkazy    
 

 

Program prevence

Evropský kodex

Práva pacientů

Sociální poradenství

Mamografické vyšetření

Samovyšetření

Epitézy

 

 

Nejčastější dotazy týkající se mamografického vyšetření.

 

Proč chodit na mamografické vyšetření jedenkrát ročně?

Je známo, že pravidelné mamografické vyšetřování žen od určitého věku snižuje úmrtnost na rakovinu prsu až o 30%. Včas odhalený zhoubný nádor prsu je dobře léčitelný.

 

Jak se mám na vyšetření připravit?

Před vyšetřením není vhodné používat deodoranty a kosmetické přípravky na oblast prsů a podpaží, protože se mohou stát zdrojem omylů. Pro snadnější odhalení horní poloviny těla doporučujeme dvoudílný oděv. Vyšetření je vhodnější provádět v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsa méně citlivá a je tak možno použít silnější kompresi aniž by docházelo k nepříjemným pocitům.

 

V České republice existuje síť schválených screeningových center, která vyhověla náročným kritériím a obdržela osvědčení Ministerstva zdravotnictví. Tato pracoviště jsou pravidelně přísně kontrolována v rámci tzv.reakreditace, takže jejich kvalita je zaručena.

 

Seznam center v Moravskoslezském kraji:

Název zařízení

Adresa

 PSČ 

Město

Telefon

Sdružené zdravotnické zařízení

I. P. Pavlova 9

794 01

Krnov

544 611 445

Nemocnice Bruntál a.s.

Nádražní 27

792 01

Bruntál

554 700 111

Nemocnice

Kaštanová 268

739 61

Třinec

558 325 206

Poliklinika Místek, s.r.o.

8. pěšího pluku 85

738 01

Frýdek - Místek

558 900 243

Nemocnice s poliklinikou

Dělnická 1132/24

736 39

Havířov - Město

596 491 363, 596 491 285

Nemocnice s poliklinikou

Vydmuchov 399

734 12

Karviná - Ráj

596 383 363, 596 383 285

Nemocnice s poliklinikou

Slezská 207

735 81

Bohumín

596 096 111

Nemocnice s poliklinikou

K nemocnici 76

741 01

Nový Jičín

556 773 111, 556 773 206

Soukromá RDG ambulance

Máchova 30

741 01

Nový Jičín

566 770 164, 556 770 159

Slezská nemocnice, RDG odd.

Olomoucká 86

746 01

Opava

553 766 463

Fakultní nemocnice s poliklinikou

17. listopadu 1790

708 52

Ostrava Poruba

597 374 026

Vítkovická nemocnice blahoslavené Marie Antoníny

Zalužánského 15

703 84

Ostrava Vítkovice

595 633 474

Městská nem. Ostrava Fifejdy

Nemocniční 20

728 80

Moravská Ostrava

596 191 111

Centrum pro nemoci prsu Silesia Medical s.r.o.

Havanská 6145/4a

708 00

Ostrava Poruba

596 910 378, 596 910 551

MephaCentrum, a.s.

Opavská 962/39

708 00

Ostrava Poruba

596 973 222

 

 

seznam dalších center je možno získat na webových  stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  nebo Asociace mamodiagnostiků ČR www.mamo.cz    

 

V mé rodině se rakovina prsu nikdy nevyskytovala. Musím i já chodit na pravidelné prohlídky?

 

Přibližně u 90% všech nemocných žen se rakovina prsu v rodině nikdy nevyskytovala. Riziko nádoru prsu se však týká všech žen. Pravidelná vyšetření by měla proto absolvovat každá žena bez rozdílu..

Při zvýšeném riziku onemocnění prsu (například při výskytu rakoviny u matky a sestry) Vám lékař diagnostického centra navrhne zvláštní režim.

 

Mamografické vyšetření je prý bolestivé. Slyšela jsem, že stlačení prsu může rakovinu vyvolat. Je to pravda?

Pro provedení kvalitního vyšetření je stlačení prsu zcela nezbytné. Tkáň prsu je nutno rozložit tak, aby byly vidět jednotlivé struktury. Stlačení prs v žádném případě nezraňuje, rakovinu nevyvolává a mnoho žen ani neudává nepříjemné pocity. Pouze ženy s citlivými prsy mohou vnímat jisté nepohodlí. Proto je vhodné, aby se plánované preventivní vyšetření provádělo v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy méně citlivé.

 

Nezvyšuje riziko onemocnění rentgenové záření?

Při mamografii se využívá speciální měkké rentgenové záření. Pokrok v mamografii vedl ke značnému snížení dávek záření, takže preventivní vyšetření je možno provádět i každoročně bez sebemenší obavy. Dávka záření během mamografie je nižší než ta, kterou obdržíte za jeden den slunění.

 

Chtěla bych, ale na vyšetření zkrátka nemám dost času.

Celé vyšetření trvá kolem 30 minut. Domníváme se, že i velmi zaměstnaná žena si může jednou ročně najít půlhodinu času k jeho provedení. Říkáte, že je pro Vás rodina a práce velice důležitá? O to více musíte dbát o své zdraví.

 

Nemohu mít mamografii, moje prsy jsou příliš hrbolaté, cystické. Slyšela jsem, že takové prsy jsou pro mamografii nevhodné.

Přítomnost cyst je zcela běžná, je to způsobeno změnami na hormonální úrovni.. Neznamená to, že tkáň takových prsů je abnormální nebo že riziko rakoviny je vyšší. Mamografie v pravidelných intervalech, někdy doplněná ultrazvukovým vyšetřením, je i zde vhodná.

 

Chodím pravidelně na snímek hrudníku. Pokud bych měla nádor prsu, snímek hrudníku by ji prokázal?

Zařízení pro snímkování hrudníku, použitý filmový materiál a celý postup se od mamografie zásadně odlišuje. Snímek hrudníku proto neumožňuje odhalit ani větší nádor v prsu.

 

Už jsem na mamografii byla a všechno bylo v pořádku. Proč jít na nové vyšetření?

První mamografie slouží především jako výchozí bod pro srovnávání. Účelem pravidelných vyšetření je zejména potvrzení, že se tkáň v prsu nemění , a že se neobjevují podezřelá ložiska. Takto lze odhalit i velmi jemné, nenápadné počáteční změny, které by se při pohmatovém vyšetření projevily podstatně později.

 

Nenahradí mamografii ultrazvukové vyšetření?

Vyšetřovací metody určuje lékař mamodiagnostického pracoviště. Ultrazvukové vyšetření je obvykle metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu. U žen nad 40 let věku je základní metodou vždy mamografie a ultrazvuk ji pouze někdy doplňuje. Samo ultrazvukové vyšetření se pro screening nádoru prsu nehodí.

 

Slyšela jsem, že mamografie není v odhalení rakoviny stoprocentní.

Mamografie je nejspolehlivější dosud známou metodou k odhalování nádoru prsu i v počátečním stadiu. Její spolehlivost( pokud je prováděna ve screeningových centrech) je přibližně 96%.