Domů        O nás            Zpravodaj            Informace           Fotogalerie           Kniha návštěv         Odkazy    
 

 

Program prevence

Evropský kodex

Práva pacientů

Sociální poradenství

Mamografické vyšetření

Samovyšetření

Epitézy

 

                  

                           Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v úterý 14. října 2014 informovala o vydání 4. revize Evropského kodexu proti rakovině. Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer) je iniciativa Evropské komise, která si klade za cíl informovat občany EU o způsobech, jakými mohou snížit své riziko onemocnění zhoubnými nádory.

Nová verze kodexu byla vypracována na základě nejnovějších vědeckých poznatků a obsahuje celkem 12 doporučení pro zdravější životní styl, která by měla podpořit prevenci nádorových onemocnění napříč Evropou. Cílem kodexu je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence.

Dodržováním a šířením jeho  zásad   by občané mohli  významně snížit riziko vzniku  zhoubného nádoru  nejen u sebe, ale i u svých přátel a rodin. Nejnovější verze kodexu doporučuje i některá další opatření, která by měla snížit riziko vzniku rakoviny, jako je očkování proti lidskému papilomaviru, kojení a omezení hormonální substituční léčby (HRT)

Kodex je součástí dlouholetého úsilí o zavádění a další zlepšování onkologických programů napříč zeměmi EU. Od roku 2003, kdy byla vydána předchozí verze kodexu, do Evropské unie vstoupilo 13 nových členských zemí. Kodex bere v úvahu i toto rozšiřování EU, které s sebou přináší rozmanitou paletu národností, odlišné životní styly a s tím související odlišná rizika vzniku nádorových onemocnění.

Evropský kodex proti rakovině byl poprvé publikován již v roce 1987. Nový kodex se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Na základě kodexu lze vytvářet zdravější životní prostředí a přijmout zdravější životní styl, a tím  do značné míry předcházet vzniku zhoubných nádorů.

 

 

 

12 způsobů, jak omezit riziko rakoviny

 

1. Nekuřte. Neužívejte žádnou formu tabáku.

2. Udržujte doma nekuřácké prostředí. Podporujte nekuřáckou politiku na svém pracovišti.

3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost.

4. Buďte v každodenním životě fyzicky aktivní. Omezte dobu strávenou sezením.

5. Stravujte se zdravě:

    - Jezte hodně celozrnných potravin, luštěnin., zeleniny a ovoce.

    - Omezte vysoce kalorické potraviny (potravina vysokým obsahem cukrů nebo  tuků) a

       vyhýbejte se  slazeným nápojům.

    - Vyhýbejte se zpracovaným masným výrobkům, omezte červené maso a potraviny

      s vysokým  obsahem soli.

6. Pokud pijete alkohol, ať již jakéhokoliv druhu, omezte jeho spotřebu. V zájmu prevence

    rakoviny je lepší  alkohol nepít.

7. Vyhýbejte se přílišnému slunění, zejména v případě dětí. Používejte ochranu proti slunci.

     Nepoužívejte solária.

8. Na pracovišti se dodržováním pravidel bezpečnosti práce chraňte před látkami

    způsobujícími rakovinu.

9. Zjistěte, zda nejste ve vašem domově vystaveni záření pocházejícímu z přirozeně vysokých

    úrovní radonu. Snažte se vysoké úrovně radonu snížit.

10. Pro ženy:

    - Kojení snižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Je-li to možné, kojte své dítě.

    - Hormonální substituční terapie zvyšuje riziko některých typů rakoviny. Omezte   používání

      hormonální substituční terapie.

11.Zajistěte, aby se vaše děti zúčastnily očkovacích programů proti.

    - Hepatitidě B( pro novorozence)

    - Lidskému papilomaviru (VHP) (pro dívky)

12. Zúčastněte se organizovaných screeningoých programů zaměřených na:

     - rakovinu  tlustého střeva a konea (muži i ženy) 

     - rakovinu prsu  (ženy) 

     - rakovinu děložního čípku (ženy)