Výroční členská schůze - 21.2.2011

Úvod: Na ní byly členky seznámeny s podrobnou činností za uplynulý rok, s hospodařením a programem na rok 2011. Z vyplněného dotazníku vyplynulo, že je jim sdružení prospěšné a jeho činnost přispívá ke zkvalitnění života.

vyr_sch_.jpg
vyr_sch (1)_.jpg
vyr_sch (2)_.jpg
vyr_sch (3)_.jpg
vyr_sch (4)_.jpg
vyr_sch (5)_.jpg
vyr_sch (7)_.jpg
vyr_sch (8)_.jpg
vyr_sch (9)_.jpg
vyr_sch (91)_.jpg
vyr_sch (92)_.jpg
vyr_sch (93)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29