Výroční členská schůze - 21.2.2011

Úvod: Na ní byly členky seznámeny s podrobnou činností za uplynulý rok, s hospodařením a programem na rok 2011. Z vyplněného dotazníku vyplynulo, že je jim sdružení prospěšné a jeho činnost přispívá ke zkvalitnění života.

 


Vytvořeno programem PPSee verze 1.29