Poděkování aktivním členkám

Úvod: Před koncem roku, 12.prosince, jsme poděkovaly členkám, které se nejvíce zasloužily
o prodej květinek při Českém dnu proti rakovině. Tato akce patří mezi osvětu k prevenci
a je také zdrojem příjmu, který pak slouží ke zkvalitnění života onkologických pacientů.


aktiv_12_.JPG
aktiv_12 (1)_.JPG
aktiv_12 (2)_.JPG
aktiv_12 (21)_.JPG
aktiv_12 (3)_.JPG
aktiv_12 (4)_.JPG
aktiv_12 (5)_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29