Poděkování aktivním členkám

Úvod: Před koncem roku, 12.prosince, jsme poděkovaly členkám, které se nejvíce zasloužily
o prodej květinek při Českém dnu proti rakovině. Tato akce patří mezi osvětu k prevenci
a je také zdrojem příjmu, který pak slouží ke zkvalitnění života onkologických pacientů.

 


Vytvořeno programem PPSee verze 1.29