Výroční schůze k 20. Výročí založení ONKO-AMAZONEK, občanského sdružení – 5.3.2012

Úvod: Výroční schůze k 20. Výročí založení ONKO-AMAZONEK, občanského sdružení
– 5.3.2012
členky byly seznámeny s podrobnou činností za uplynulou dobu od založení našeho občanského sdružení, s hospodařením za uplynulý rok a programem činnosti na rok 2012.
Předáním kytiček jsme ocenily obětavou práci L.Váchové, G.Wilonské a J.Líbařové. Mezi nás přišly také hosté : L. Vychodilová a J.Kramná a spolu jsme prožily příjemné odpoledne, v závěru pak zakončené kulturním programem, kterým nás obveselily naše Amazonky.


vyrocni_schuze_2012_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (1)_.jpg
vyrocni_schuze_2012(11)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (2)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (3)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (4)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (5)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (6)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (7)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (8)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (9)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (91)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (92)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (94)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (95)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (96)_.jpg
vyrocni_schuze_2012(97)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (98)_.jpg
vyrocni_schuze_2012(99)_.jpg
vyrocni_schuze_2012(991)_.jpg
vyrocni_schuze_2012(992)_.jpg
vyrocni_schuze_2012 (993)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29