Výroční členská schůze - 13. dubna 2018

Datum: 2018, dubna
Úvod: Výroční členská schůze má svůj stálý program. Jejího vedení se opět s přehledem ujala Eva Bartusková. S činností v uplynulém jubilejním roce nás seznámila předsedkyně Katka Pintérová. A byl to dost dlouhý seznam rozmanitých akcí pro nás i preventivních a edukačních činností pro veřejnost. Stejně bohatý a zajímavý je plán pro tento rok. Byly jsme seznámeny také s hospodařením spolku. V diskusi i v dotazníku členky měly možnost vyjádřit se k činnosti a potvrdit zájem o plánované akce. Hospodaření i plán činnosti byly schváleny. Tato schůze byla zároveň schůzi volební, byl nově zvolen výbor i revizní komise ve stávajícím složení.

1_SAM_4478_.JPG
2_SAM_4468_.JPG
3_SAM_4475_.JPG
4_SAM_4472_.JPG
5_SAM_4480_.JPG
6_SAM_4485_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29