Přednáška - 11.dubna 2011 Nejsi na to sama - MUDr. David Feltl PhD.

Úvod: Beseda s panem primářem z fakultní nemocnice, oddělení radioterapie, byla zaměřena na probíhající projekt:“Nejsi na to sama“, který je zaměřen na nové pacientky. Má jim přiblížit na CD průběh léčby karcinomu prsu. (více na www.rakovinaprsu.cz )
V dalším bloku jsme se seznamovaly s výsledky dotazníku, kdy jsme na otázky odpovídaly jak my, Amazonky a pak pacientky, které procházejí léčbou. 30 % nových vůbec neví, že existují pacientské organizace, kde mohou získat informace od těch, které už léčbou prošly a tak vidět na vlastní oči, že se s nemocí dá žít normální život.
Na závěr bylo konstatováno, že i když je poslední dobou nálezů čím dál více, je léčba daleko úspěšnější. Členky, které chodí na kontroly do fakultní nemocnice, jsou velmi spokojené s přístupem zdravotního personálu. Tímto pozitivním sdělením jsme odpoledne ukončili.
 


prednaska MUDr. Feltl 001_.jpg
prednaska MUDr. Feltl 002_.jpg
prednaska MUDr. Feltl 003_.jpg
prednaska MUDr. Feltl 004_.jpg
prednaska MUDr. Feltl 005_.jpg
prednaska MUDr. Feltl 006_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29