Přednáška: Co všechno lze odhalit v tkáni pod mikroskopem - 16.1.2012

Úvod: Paní MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D., přednosta Ústavu patologie, nám objasnila postupy
jak se provádí zkoumání nádorů:
K definitivnímu stanovení diagnózy je nutné odebrat vzorek z podezřelého ložiska
a provést histologické vyšetření, při kterém je možné prokázat přítomnost nádorových buněk v odebrané tkáni. Pod mikroskopem lze také zjistit, o jaký druh zhoubného nádoru
se jedná. Navíc lze určit stupeň rychlosti růstu nádoru (grade). Dalším důležitým znakem pro odhad vývoje nemoci a volbu léčebné strategie je určení tzv. steroidních receptorů
u nádorových buněk (označují se ER a PR). Jsou to místa v nádorových buňkách, kde
se váží ženské pohlavní hormony, které jsou přítomny v krvi. Hormony potom působí na nádorovou buňku jako růstový faktor. U všech pacientek je nutné vyšetřit přítomnost receptoru HER2/neu v nádorových buňkách. Nádorová buňka, která má HER2 receptorů na povrchu více, se množí rychleji a chová se agresivněji.


nadory_.jpg
nadory (1)_.jpg
nadory (2)_.jpg
nadory (3)_.jpg
nadory (4)_.jpg
nadory (5)_.jpg
nadory (6)_.jpg
nadory (7)_.jpg
nadory (8)_.jpg
nadory (9)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29