Přednáška MUDr.Pavla Reila - Civilizační choroby – 16.května 2011

Úvod: Jsou to choroby, které se vyskytují častěji v civilizačních zemích. Souvisí totiž s prodlužujícím se věkem (průměrný věk je 78 let u mužů a u že no 5 let více). Patří sem např. cukrovka, která je však známá již více jak 1 000 let. Příčiny chorob jsou vnitřní (dědictví) a zevní. Základ je již v genech, protože genetický kód dává možnost vzniku dědičné choroby. Mezi zevní patří alkohol, drogy, kouření, stres a nadváha, které můžeme svým postojem ovlivnit a tak jim předcházet.

predn_mudr_reil_.jpg
predn_mudr_reil (1)_.jpg
predn_mudr_reil (2)_.jpg
predn_mudr_reil (3)_.jpg
predn_mudr_reil (4)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29