Přednáška Jitky Kramné Správným dýcháním proti stresu - 13.6.2011

Úvod: Naším úkolem bylo uvědomit si jak důležitý je hlavní dýchací sval bránice, která zvládá až 6O% vitální kapacity, ale k tomu je nutné ovládat i dýchání střední i horní hrudní a všechny tři fáze spojit do klidného plného dechu. Plný dech neznamená hluboké dýchání, ale klidný, vyrovnaný vnitřní dech,který kontrolujeme a cvičení probíhá v uvědomělém souladu dechu s pohybem.Jednoduchým cvikem jsme si názorně předvedli jak má cvičení vypadat.
Připomínám ještě: začínáme cvičit po výdechu a uvolnění.
Tímto správným, tedy kontrolovaným plným dechem, také dlouhým výdechem se přirozeně dokážeme uklidnit, dobře prokysličit a očistit. Dech, tělo a mysl jsou v úzkém spojení.


predn_dychani_.JPG
predn_dychani (1)_.jpg
predn_dychani (2)_.JPG
predn_dychani (4)_.JPG
predn_dychani (5)_.JPG
predn_dychani (6)_.JPG
predn_dychani (7)_.JPG
predn_dychani (8)_.jpg
predn_dychani (9)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29