Přednáška: Dědické právo – 16.1.2017

Úvod: Pondělní přednáška byla věnována velmi zajímavému a pro nás dost aktuálnímu tématu, Dědickému právu. O nových změnách v této oblasti nás informovala JUDr. Eliška Struminská. S novým občanským zákoníkem doznal tento úkon velkých změn. Velmi se rozšiřuje možnost jak naložit s majetkem po smrti. Teda pokud nějaký zbyl. Ale i řešení dluhů je nově upraveno, bohužel v neprospěch dědiců. Většinou se rodina rozumně domluví. Ale pro nové a nečekané situace je dobře vědět jak řešit pozůstalost. A o tom, že to bylo zajímavé téma svědčila velká účast našich členek. Více se o této problematice můžete dočíst v knize Petra a Moniky Novotných „Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO“.

1W_P1430942_.JPG
2W_P1430944_.JPG
3W_P1430946_.JPG
4W_DSCN3004_.JPG
5W_DSCN3005_.JPG
6W_P1430945_.JPG
7W_DSCN3012_.JPG
8W_DSCN3011_.JPG
9W_DSCN3014_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29