Přednáška Práva pacientů - 16.4.2012

Úvod: Paní Mgr.Vera Vráblíková nám pověděla o právech pacientů, z nichž nejdůležitější informace jsou uvedeny v dokumentech: Listina základních práv a svobod, Etický kodex práv pacientů, Zákon č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - §28 Práva pacienta.Zejména toto:Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého nového diagnostického a terapeutického postupu rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení zdraví má být náležitě informován o případných rizicích.Také je nutné aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud.

prava_pac_012_.jpg
prava_pac_012 (1)_.jpg
prava_pac_012(2)_.jpg
prava_pac_012 (3)_.jpg
prava_pac_012 (4)_.jpg
prava_pac_012(5)_.jpg
prava_pac_012 (6)_.jpg
prava_pac_012 (7)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29