Protaj-či se ke zdraví.“ Olomouc 5.3.2016

Úvod: Ráda bych se s vámi podělila (i když trochu opožděně) o své dojmy z akce „Protaj-či se ke zdraví.“
V sobotu 5.3.2016 jsem se za ONKO-Amazonky zúčastnila zajímavé akce v Olomouci- semináře spojeného s cvičením tai-chi, společného projektu Aliance žen s rakovinou prsu a ČOS. Bylo nás tam asi 50, kromě našich kolegyň z dalších spolků i cvičenky z místního oddílu tai-chi a členky ČOS.
Na úvod naše mladé kolegyně Bellis-ky připravily prezentaci o samovyšetření prsu.
Po nezbytné informaci o projektu "Protaj-či se ke zdraví" jsme se věnovaly vlastnímu praktickému cvičení, které vedl lektor Ivan Trebichavský, Ukázal nám, jak se v tai-chi pracuje s uvolněním, s pohybem těla, jak s tělem sladit mysl. Pozornost věnoval i speciálním cvičením se spirálními pohyby paží, které velmi jemným způsobem podporují proudění lymfy. Cvičily jsme i ve dvojicích a soustředily se na vnímání i naslouchání tomu druhému. Navíc jsme měly nejen možnost setkat se s „ našimi holkami“ z jiných měst, ale také seznámit se s členkami Sokola. Opravdu jsme si to užívaly a domů jsme odjížděly plny dojmů a vnitřní radosti.
Marta Kostrová


Olm_1_.jpg
Olm_2_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29