EBCC 10 – 10. Evropská konference o karcinomu prsu v Amsterdamu 9.-11.3.2016

Úvod: TÉMA KONFERENCE: Multidisciplinární inovace v péči o pacientky s karcinomem prsu.
10. evropské konference o karcinomu prsu v Amsterdamu jsme se v rámci národních pacientskych organizací spojených v ED (Evropa Donna- evropská koalice proti rakovině prsu) za ČR zúčastnily dvě – ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Eva Knappová (delegát ED za ČR) a já - Marta Kostrová (zástupce ČR v ED)).
Důležitost celé události podtrhovala jednak účast odborníků všeho druhu spojených s péčí o pacientky s nádorovým onemocněním prsu a také pozornost médií i nizozemského království, které na otevření zosobnila princezna Margriet. Znovu připomněla vysoký počet onemocnění a důležitost jak prevence tak včasné diagnózy i potěšitelné statistiky, které navzdory vysoké incidenci zaznamenávají méně úmrtí na tuto nemoc.
Maraton přednášek a workshopů přinesl zajímavé poznatky i nejnovější výsledky výzkumu a pokrok v léčbě a její úspěšnosti. Nás potěšil hlavně úspěch aktivit Evropa Donny na poli prosazování rovného přístupu k léčbě pro ženy celé EU u Evropského parlamentu.
Poprvé jsme slyšely o důležitosti vitaminu D pro naši komunitu, v rámci panelové diskuze k řešení konkrétních případů a léčebných postupů měli onkologičtí odborníci i obhájci pacientů možnost sledovat danou problematiku z různých pohledů nebo se aktivně zapojit do hledání nejvhodnějšího postupu léčby.
Přednášky o prevenci zdůraznily správný životní styl, udržování stálé hmotnosti a pohybu, ve výživě hlavně vitamíny, stopové prvky a vláknina, v pití alkoholu střídmost.
Velká pozornost byla věnována i paliativní péči, zvládání bolesti, respektive různých druhů bolesti – až 54% pacientek s karcinomem prsu trpí během léčby akutní bolestí, způsobenou radioterapií a chemoterapií, metastatické pacientky chronickou bolestí, pozornost byla věnována i průlomové bolesti. Z toho vyplývají psychické potíže, které komplikují zvládnutí náročné léčby.
V rámci konference jsme absolvovaly i samostatné sezení v rámci ED, kde výkonná ředitelka ED paní Susan Knox shrnula nejdůležitější aktivity ED za uplynulý rok, podala přehled o významných plánovaných aktivitách a co nás z ČR potěšilo - použila ve své prezentaci i fotografie z našich akcí.
Text a foto Marta Kostrová


Amstr_1_.jpg
Amstr_2_.jpg
Amstr_3_.jpg
Amstr_4_.jpg
Amstr_5_.jpg
Amstr_6_.jpg
Amstr_7_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29