Lidé lidem 2012.

Úvod: Pátý ročník již tradiční akce Lidé lidem se konal ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představily se na něm organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu byla různá taneční, hudební a divadelní představení, v podání uživatelů těchto služeb a aktivit.
Připraveny byly soutěže pro děti, , interaktivní rukodělné dílny, klauni, laserová střelnice, ukázky práce s terapeutickými psy nově projektový den pro žáky ZŠ a studenty SŠ a další.
Již tradičně měly Onko-Amazonky o.s. na této akci zastoupení ve stánku Občané s civilizačním onemocněním. Amazonky předávaly návštěvníkům letáčky, upozorňující na včasné podchycení choroby a na naši aktivní činnost v rámci města Ostravy.
Akci pořádá Magistrát města Ostravy, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava. Záštitu převzal náměstek primátora Martin Štěpánek.
Akce Lidé lidem byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a podpořena v rámci projektu Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje.


lide_lidem_12_.JPG
lide_lidem_12 (1)_.JPG
lide_lidem_12 (2)_.JPG
lide_lidem_12 (3)_.jpg
lide_lidem_12 (4)_.JPG
lide_lidem_12 (5)_.jpg
lide_lidem_12 (6)_.JPG
lide_lidem_12 (7)_.JPG
lide_lidem_12 (8)_.JPG
lide_lidem_12 (9)_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29