Přátelské setkání na Landeku - 25.4.2012

Úvod: Dne 25. dubna jsme se sešly s kamarádkami z onkologických organizací z našeho kraje, také s polskými Amazonkami a paní ředitelkou z Aliance v Ostravě Petřkovicích na Landeku. Cílem akce bylo nejen přátelské setkání ale také se přesvědčit, že s tak zákeřnou nemocí se dá žít velmi zajímavý život, navázání nových kontaktů s jinými členkami a výměna zkušeností. Významná možnost byla seznámit se způsobem dobývání uhlí na Ostravsku. Pan ředitel ing. L.Plac nás seznámil s historií muzea a pak jsme si prohlédly v podzemí jak se těžilo uhlí, od nejstaršího způsobu dobývání až po dobývání stroji vyráběnými v Ostroji Opava. Setkání bylo příjemné , následoval společný oběd a pak procházka po okolí Landeku. Věříme, že se stane z těchto setkávání příjemná tradice. Akci podpořil Landek park a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

landek_2012_.jpg
landek_2012 (1)_.JPG
landek_2012(11)_.jpg
landek_2012 (2)_.jpg
landek_2012 (3)_.jpg
landek_2012 (4)_.jpg
landek_2012 (5)_.jpg
landek_2012 (6)_.jpg
landek_2012 (7)_.jpg
landek_2012 (8)_.jpg
landek_2012 (9)_.jpg
landek_2012 (91)_.jpg
landek_2012 (92)_.jpg
landek_2012 (93)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29