Den proti rakovině 2016 v Ostravě.

Úvod: Už 20. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině pořádala Liga proti rakovině ve středu 11.května. Letošní jubilejní kvítek měl růžovou stužku a informační kampaň byla zaměřena na prevenci rakoviny prsu u žen i mužů.
U nás v Ostravě začal brzy ráno vysíláním Dobrého rána z ostravského studia ČT. V krátkém vstupu naše předsedkyně Katka pohovořila o významu sbírky. A brzy potom se do ulic vydali dobrovolníci , studenti i členky Onko Amazonek a nabízeli ke koupi květinky s růžovou stužkou. A nejen do ulic. Navštívily i několik velkých ostravských podniků. Květinkový den je v Ostravě dobře zapsaný, lidé si kytičky kupují , někteří i sami vyhledávají tradiční žluté trička s kytičkami. Do sbírky se zapojily i mladé hasičky , členky SDH Opatovice. Za což jím moc děkujeme. A je třeba poděkovat i všem naším děvčatům, které se na se na přípravě a realizaci Sbírky podílely. Od objednání na Lize, po zpracování, jednání se školami, prodej, až po odevzdání pokladniček na poště. Takže díky. A informace na závěr. Podařilo se prodat více kytiček než loni.


kvet_den_16_01_.jpg
kvet_den_16_02_.jpg
kvet_den_16_03_.JPG
kvet_den_16_04_.JPG
kvet_den_16_05_.JPG
kvet_den_16_06_.JPG
kvet_den_16_07_.JPG
kvet_den_16_08_.JPG
kvet_den_16_09_.JPG
kvet_den_16_10_.jpg
kvet_den_16_11_.jpg
kvet_den_16_12_.jpg
kvet_den_16_13_.JPG
kvet_den_16_14_.JPG
kvet_den_16_15_.JPG
kvet_den_16_16_.JPG
kvet_den_16_17_.JPG
kvet_den_16_18_.JPG
kvet_den_16_19_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29