Konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu ve dnech 18. – 19. listopadu 2016

Datum: 2016, prosince
Úvod: Ve dnech 18. - 19. listopadu 2016 se v Praze v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzách konala Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu. Tématem konference bylo „ Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života, II. “ ,“ Naši organizaci zastupovaly Katka Pinterová a Gita Wilkonská. Součástí konference byly různé přednášky i workshopy , mezi jinými prezentace projektu mladých pacientek, Bellis Young & Cancer. Za novinkami z mezinárodní spolupráce se ohlédla ve svém příspěvku další naše členka Marta Kostrová, reprezentantka českých pacientek v koalici EUROPA DONA. Setkání bylo přínosem i inspirací pro naší další činnost.

IMG_6797_.JPG
IMG_6825_.JPG
IMG_6847_.JPG

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29