Konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu ve dnech 4.-5.listopadu 2011

Úvod: Aliance uspořádala pro organizace konferenci s názvem: „Spolu proti rakovině prsu“. Přednášející nás seznámili s metodami v léčbě karcinomu prsu, s výzkumem cílených léků na imunitu, vhodnosti lázeňské léčby a o vzniku lymfedému, jeho diagnostice a možnosti léčby. Účastnice z Velké Británie nám pohovořila o léčbě a následné péči u nich a členky
z ČR se pochlubily zajímavými projekty.


konference_aliance_.jpg
konference_aliance (1)_.jpg
konference_aliance (2)_.jpg
konference_aliance (3)_.jpg
konference_aliance (4)_.jpg
konference_aliance (5)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29