Návštěva výstavy v galerii Chagall - 11.7.2011

Úvod: V galerii Chagall jsme shlédly výstavu Ak. mal. Jiřího Šuhájka dr. h.c., M.Art RCA - výjimečného sklářského výtvarníka.
Paní galeristka Helena Schmuckerová nám poutavě povyprávěla,že na rozdíl od mnoha jiných dokáže svá díla nejen navrhnout, ale i na huti stvořit. Vlastní jsou mu jak neohraničené fantaskní světy, tak zadavatelem přesně vymezený design. V obou oblastech sklářského umění je přitom Šuhájkovo dílo dobře rozpoznatelné. Nevyčerpatelná imaginace ve spojení s dokonalým řemeslem jej řadí mezi nejvýznamnější současné sklářské výtvarníky nejen své generace.
Zároveň je v Autorské a Stálé galerii v Ostravě umístěna výstava fotografií Milana Borovičky na téma Žena


chag_2011_.jpg
chag_2011 (1)_.jpg
chag_2011 (2)_.jpg
chag_2011 (3)_.jpg
chag_2011 (4)_.jpg
chag_2011 (5)_.jpg
chag_2011 (6)_.jpg
chag_2011 (7)_.jpg
chag_2011 (8)_.jpg
chag_2011 (9)_.jpg
chag_2011 (91)_.jpg
chag_2011 (92)_.jpg
chag_2011 (93)_.jpg
chag_2011 (94)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29