Poděkování aktivním členkám

Úvod: 14. prosince jsme poděkovaly členkám, které se nejvíce zasloužily o prodej květinek při Českém dnu proti rakovině. Tato akce patří mezi osvětu k prevenci a je také zdrojem příjmu, který pak slouží ke zkvalitnění života onkologických pacientů.

amazonky_.jpg
amazonky (1)_.jpg
amazonky (2)_.jpg
amazonky (3)_.jpg
amazonky (4)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29