Konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu ve dnech 9. – 10. listopadu 2012

Úvod: Aliance uspořádala pro organizace konferenci, která se konala v krásném prostředí Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Po přivítání účastníků i partnerů se vzpomnělo na uplynulých deset let, tj. na dobu, po kterou Aliance s organizacemi spolupracuje a vytváří pro nás zajímavé projekty, přednášky a jiné akce.
Přednášející nás seznámili s rolí genetiky, velký důraz byl opět kladen na včasnou diagnostiku, poněvadž malý nádor se dnes už dá vyléčit. V letech 1978-1989 umírala každá druhá žen během pěti let na zhoubný nádor.
Příjemný slavnostní večer jsme strávili v Kaunicově paláci s paní Táňou Fišerovou, shlédli vystoupení Stepařského sexteta a poslechli koncert Českého saxofonového kvarteta.. Druhý den se organizace pochlubily zajímavými projekty. Nedávno také vznikl pod záštitou Aliance nový projekt, který se zaměřuje na mladé pacientky do 40 let.


aliance_kon_.jpg
aliance_kon (1)_.jpg
aliance_kon (2)_.jpg
aliance_kon (3)_.jpg
aliance_kon (4)_.jpg
aliance_kon (5)_.jpg

Vytvořeno programem PPSee verze 1.29